De Designathon methode combineert design thinking, maakonderwijs en het werken met projecten, waarin leerlingen het geleerde direct toepassen. Alle projecten - designathons - volgen de ontwerpcyclus:

Stap 1. INSPIREER

In de eerste stap van de ontwerpcyclus worden de kinderen gestimuleerd om over het thema the discussiëren. Op die manier wordt bij de kinderen bewustzijn gecreëerd over de veelzijdigheid van een probleem en worden de kinderen geïnspireerd tot variëteit en diversiteit in mogelijke oplossingen. Ook leren ze een filosofische discussie voeren.

Designathon School streeft ernaar om echte problemen in de wereld te behandelen. Dit stimuleert kinderen om de wereld te verbeteren.
Een aantal thema's waar wij graag aan werken zijn: afval, mobiliteit, voedsel, kringloopstad en water.

Iedere thema wordt geïntroduceerd aan de hand van de thema slide-show.

Stap 2. en 3. ONDERZOEK en BEDENK

In de tweede en derde stap van de ontwerpcyclus selecteren de kinderen een probleem dat zij willen aanpakken. Dat probleem benaderen de kinderen vanuit hun eigen kennis van de situatie en werken ze daarna stap voor stap uit van idee tot oplossing. Op die manier oefenen kinderen met creatief denken en leren ze dat creativiteit een proces is dat je kunt oefenen.

Aan de hand van de onderzoek-werkblad kunnen kinderen hun ideeën bedenken.

 

Stap 4. SCHETS

Tijdens de vierde stap van de ontwerpcyclus maken de kinderen een ontwerpschets van hun uitvinding. Door middel van schetsen leren de kinderen hoe ze hun ideeën het beste kunnen communiceren en hoe ze er vervolgens een geannoteerde schets (bouwtekening) en modellen van kunnen maken.

Met het schets-werkblad kunnen kinderen hun ideeën visualiseren en uitwerken.

 

Stap 5. MAAK

In de vijfde stap van de ontwerpcyclus maken de kinderen een model op basis van hun ontwerpschets. Het is de meest tijdsintensieve stap in de cyclus, waar de kinderen bovendien enorm van genieten. Deze stap in het proces leert kinderen hoe ze hun ideeën kunnen vormgeven en hoe ze diverse (elektronische) technieken kunnen implementeren. Bovendien leren de kinderen om verscheidenen materialen en gereedschappen te gebruiken en het maken van constructies.

Kinderen werken met verschillende maakmaterialen en de designathon maker kit.

 

Stap 6. PRESENTEER

Dit is het moment waarop de kinderen trots hun uitvinding aan de rest van de klas kunnen laten zien! Door hun uitvinding te presenteren leren kinderen om hun werk en designproces te communiceren en over het ontvangen en verwerken van feedback. Door te luisteren naar de presentaties leren de kinderen om kritische en specifieke vragen te stellen en opbouwend feedback te geven aan klasgenoten.

37711176795_5fb91eb6c9_o.jpg

Onze presentatie-richtlijnen helpen de kinderen tijdens het presenteren.

 

REFLECTEER:

In deze doorlopende stap in de cyclus discussiëren de kinderen over wat ze geleerd hebben. Tijdens de reflectiemomenten ontwikkelen de leerlingen hun reflectieve vaardigheden en om na te denken over het proces en de leerpunten. Ook leren ze vragen stellen om op het proces te reflecteren.