In alle designathonlessen wordt gericht gewerkt aan vakinhoudelijke stof zoals beschreven in de huidige SLO kerndoelen en aan de digitale geletterdheid. Tegelijkertijd behandelen de lessen de benodigde 21e eeuwse vaardigheden zoals hieronder beschreven. De lessen zijn vooruitlopend op het 'curriculum van de toekomst' waaraan momenteel wordt gewerkt bij OC&W.

21e eeuwse vaardigheden:

Creativiteit:

Nieuwe ideeën bedenken en deze kunnen uitwerken en analyseren.

Kritisch denken:

Een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen formuleren.

Probleemoploswaardignheden:

Een probleem (h)erkennen en een plan voor oplossing kunnen maken.

Communiceren:

Een boodschap effectief en efficiënt ontvangen en overbrengen.

 

 

Samenwerken:

Gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderen kunnen aanvullen en ondersteunen.

Digitale geletterdheid:

ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken

Sociale eb culturele vaardigheden:

Effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

Zelfregulering:

Doelgericht en passend gedrag kunnen realiseren.

(bron: SLO: Curriculum van de Toekomst)