pushbutton.jpg


THEMA:

Met 'Push Button Robot’ leren de kinderen op een hele directe manier hoe ze een robot kunt programmeren om een hindernisbaan te lopen.

WAT LEREN WE?

Over robots, en het beginsel van programmeren. En ook over metingen maken.

HOE WERKT HET?

De 'Push Button' Robot leren kennen, dan laten bepaalde figuren lopen en dan laten bepaalde figuren laten tekenen. e

DUUR?

1 uur.

WAT HEBBEN WE NODIG?

Voor iedere 4 kinderen heb je een Push Button robot nodig en wat objecten die als hindernissen kunnen dienen.

pacman.jpg

Voorbereiding: Materialen verzamelen en de ruimte klaarmaken.
Tijd: 10 minuten.
Hoe: Verzamel de nodige materialen: de 'PushButton' robot en wat objecten die als hindernis kunnen dienen.
Tip: Check of de batterijen het nog doen.

Reflecteren: Bespreek als groep wat werkte wel en wat niet.
Tijd: 10 minuten
Hoe werkten de 'PushButton' robots het beste? Hoe zorge jullie ervoor dat je wist hoe ver vooruit of naar links de robot zou draaien?

 

leds.jpg

Laten zien: Hoe werkt de robot?
Tijd: 10 minuten.
Hoe: Demonstreer hoe je de robot kunt instructies geven d.m.v de vier knoppen. Laat een aantal kinderen het uitproberen.
 

Doen: De kinderen werken in groepjes en laten hun robot verschillende paden lopen en dan ene hinderbaan bouwen en lopen.
Tijd: 30 minuten
Hoe: Laat de kinderen zelf achterkomen hoe het werkt. Als ze dat door hebben en alle kinderen het geinstrueerd hebben, dan kunnen ze een hindernisbaan gaan maken voor hun robot.