Wat is een 'designathon' en hoe werkt het?

Het woord designathon is geïnspireerd op de woorden 'design' en 'marathon'. Het woord representeert een activiteit waarbij men voor een langere tijd aan de slag gaat om iets te ontwerpen en te maken. Het is tevens de naam van onze workshops waarin kinderen ontwerpend aan de slag gaan. In een designathon verzinnen, bouwen en presenteren de kinderen hun zelfbedachte oplossingen rondom een dringend thema. De Designathon methode streeft ernaar om echte hedendaagse problemen te behandelen. Dit stimuleert kinderen om bij te dragen aan een betere wereld en milieu. Aanvullend leert de toekomstproof-methode kinderen om ontwerpend te leren met gebruik van technologie zoals mini-motoren en sensoren. Deze aanpak combineert ontwerpend leren en makersonderwijs, methodes die beide wereldwijd terrein winnen in het onderwijs. Een designathon duurt gemiddeld 4 à 6 uur en wordt begeleid door leraren en onderwijsprofessionals. Een aantal thema's waar wij graag aan werken zijn: afval, mobiliteit, voedsel, kringloopstad en water. Er worden regelmatig nieuwe thema's toegevoegd.

De Designathon methode en Designathon School website is eigendom van Stichting Designathon Works.


Voor wie is de Designathon methode?

De Designathon methode is voor alle leerlingen tussen de 7 en 12 jaar en hun leerkrachten. De leerdoelen van de methode komen overeen met de leerdoelen van groep 5 t/m 8 van basisscholen over natuur, wetenschap en techniek maar ook van andere kern- en zaakvakken. Zie ook Kerndoelen. Designathons voor groep 1 t/m 4 zijn sinds 2017 beschikbaar.


Wat leren leerlingen met de Designathon methode?

Door middel van de Designathon methode leren leerlingen hun creativiteit te ontwikkelen en oplossingen te bedenken met behulp van nieuwe en oude technologieën. Leerlingen maken kennis met natuurkundige principes en ontwikkelen levensvaardigheden zoals empathie en filosofisch denken. Alle uitgewerkte kerndoelen van de methode vind je hier.


Wat leren leerkrachten met de Designathon methode?

Door middel van Designathon methode verwerven leraren:

  • Kennis en vaardigheden over techniek en technologie
  • Zelfvertrouwen om die kennis toe te passen in de klas
  • Enthousiasme om ontwerpend leren zelf toe te passen op uiteenlopende thema's in de klas.

Met welke materialen en gereedschappen werkt de Designathon methode?

Wij hebben een basisset van elektronische onderdelen samengesteld in een maker kit. De maker kit bestaat uit: LED's, motortjes, batterijhouders, elektrische draad, set sensoren, etc. Een maker kit is geschikt voor een groep van 30 leerlingen en kan veelvuldig gebruikt worden. Je kunt bij ons ook een gereedschap kit bestellen. Naast de elektronische onderdelen maken we graag zoveel mogelijk gebruik van gerecyclede materialen. Veel dingen kunnen kinderen dus zelf thuis inzamelen.