Een designathon is een workshop waarin kinderen ontwerpend aan de slag gaan. Het woord designathon is geïnspireerd op de woorden 'design' en 'marathon' waarbij men voor langere tijd aan de slag gaat om iets te ontwerpen en te maken. In een designathon verzinnen, bouwen en presenteren deelnemende kinderen hun zelfbedachte oplossingen rondom een thema. De Designathon methode streeft ernaar om echte hedendaagse problemen te behandelen zoals bijvoorbeeld de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs). Het gebruik van echte dringende wereldproblemen stimuleert kinderen om bij te dragen aan een betere wereld in de toekomst. Verder leert de toekomstproof-methode kinderen ontwerpend leren met gebruik van technologie zoals mini-motoren en sensoren. Deze aanpak combineert ontwerpend leren en makersonderwijs, methodes die beide wereldwijd terrein aan het winnen zijn in het onderwijs. Een designathon duurt gemiddeld 4 à 6 uur en wordt begeleid door leraren en onderwijsprofessionals. Een aantal thema's waar wij graag aan werken zijn: afval, mobiliteit, voedsel, kringloopstad en water. Er worden regelmatig nieuwe thema's toegevoegd.

 
Circle&SDGs.png
 

Alle designathons zijn ontwerpend leerprojecten en worden stapsgewijs uitgevoerd met behulp van o.a. thema slide-shows, werkbladen en maker kits. Leerkrachten kunnen zelf kiezen met welk thema zij aan de slag willen gaan. Op deze manier kunnen de designathons aanhaken op diverse projecten die al gaande zijn op school. Ook kan een onderdeel van een designathon goed gebruikt worden ter ondersteuning van taal en rekenen.

Hieronder vind je alle thema's tot nu toe:

Groep 1 t/m 4

  • De Stad van de Toekomst
  • Mijn Robot
  • Tijdreismachines
  • Water

Groep 5 t/m 8

  • Afval
  • Afvalscheiden  
  • Eten
  • Kringloopstad
  • Mobiliteit
  • Water
 

Kijk naar de video van de designathon les: 'Ontwerpend Leren in de Klas'