In deze Design-a-Thon over tijdsreizen denken kinderen na over tijdsreizen. Ze ontwerpen en bouwen hun eigen tijdreismachine.

  Twee meisjes presenteren hun tijdsreismachine

Twee meisjes presenteren hun tijdsreismachine

THEMA:

Tijdsreizen en het Zonnestelsel. Ontwerp en bouw een tijdreismachine.

WAT LEREN WE?

Over de planeten, het verschil tussen tijd reizen en plek reizen, en het ontwerpen van een interface voor de tijdreismachine.

HOE WERKT HET?

1 Thema, 2,3,4 Bedenk & Schets, 5 Maak, 6 Show, 7 Reflect.

DUUR?

3.5 uur.

Download de Design-a-Thon tools hier: