THEMA:

Met 'Teken Robots’ krijgen kinderen een makkelijke en inspirerende
introductie tot spelen met elektronica.

WAT LEREN WE?

Over electriciteit, over robots, over het monteren van een motor en over het wet van behoud van energie.

HOE WERKT HET?

We gaan een Teken Robot bouwen en laten tekenen op een grote vel papier.

DUUR?

1 uur.

WAT HEBBEN WE NODIG?

Voor iedere 3 kinderen heb je een motor en een batterijhouder nodig, plus een karton of plastic bak, tape en 4 stiften.
En een groot vel papier.

 

pacman.jpg

Voorbereiding: Materialen verzamelen en de ruimte klaarmaken.
Tijd: 20 minuten.
Hoe: Verzamel de nodige materialen: zie de handleiding.
Tip: Je kunt ook de kinderen vragen om een stevige plastic bak te brengen. Plak 20 of meer A4'tjes aan elkaar.

Experimenteren: Kan je ook andere beweging en dus tekening ermee maken?
Tijd: 15 minuten
Hoe: Laat de kinderen verschillende kleuren en varianten uitproberen, stel de vragen: Hoe werken de tekenrobots het beste?
Wat zorgt ervoor dat een robot kringetjes loopt of in een rechte lijn gaat?
Hoe kan je dat beïnvloeden?

 

leds.jpg

Theorie: Wie weet hoe een elektrische cricuit werkt?
Tijd: 10 minuten.
Hoe: Stel de kinderen vragen over elektra, hoe het werkt? hoe het wordt opgewekt, en hoe het zich verplaats in een circuit, dwz geleidt wordt.
 

tekenrobots4.jpg

Reflecteren: Bespreek als groep wat werkt wel en wat niet.
Tijd: 10 minuten
Hoe werkten de tekenrobots het beste?
Wat zorgde ervoor dat een robot kringetjes loopt of in een recht lijn ging?
Hoe kan je dat beinvloeden?
Wat zou je nog meer mee kunnen maken?
Tip: Laat alle kinderen fotos maken van hun teken robot en hun team.

 

Maken: Laat zien hoe en dan aan de slag: Teken Robotos maken.
Tijd: 20 minuten
Hoe: Laat klasikaal zien aan de kinderen hoe je de teken robot construeert.
Aan de slag. Alle groepen maken hun tekenrobot en testen hem uit. Gebruik papier om op te werken, zodat je niet overal stift krijgt. Je zult hierbij assistentie moeten verlenen.