DESIGNATHON WORKS WERKT OF HEEFT GEWERKT MET DE VOLGENDE NETWERKEN EN SCHOLEN:

NETWERKEN

 • Day a Week School, Amsterdam
 • Maakplaats 021
 • Wetenschap en Techniek op Koers
 • Ashoka Changemaker Schools
 • Zaan Primair Scholen
 • International Primary Schools
 • iXperium, Arnhem
 • MBO Academie, Ede
 • ROFFAB, Rotterdam
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Windesheim Pabo, Zwolle
 • De Basis, Arnhem

SCHOLEN

 • Het Wespennest, Amsterdam Noord
 • Laterna Magica, Amsterdam IJburg
 • Daltonschool Neptunus, Amsterdam, Ijburg
 • De Hildebrand - van Loonschool, Amsterdam Zuid
 • De Biënkorf, Amsterdam Noord
 • Pieter Jelles Troelstraschool, Amsterdam West
 • De Bron, Amsterdam West
 • Dr. E. Boekman School, Amsterdam Centrum
 • ABBS Elzenhagen, Amsterdam Noord
 • De Klimop, Amsterdam Noord
 • St Josephschool, Heerhugowaard
 • Basisschool Het Mozaïek, Delft
 • Jenaplanschool De Oostport, Delft
 • De Bonte Pael, Delft
 • ASV Arnhemse School Vereniging, Arnhem
 • De Kosmos, Apeldoorn
 • Professor Waterinkschool, Amsterdam

 

DIT IS WAT ZE ZEGGEN OVER ONZE METHODE:

 
Designaton methode brengt het technologie onderwijs binnen handbereik van elke groepsleerkracht. Het materiaal stimuleert creatief denken en samenwerking. Bovendien, Designathon methode geeft kinderen de kans om mee te denken over oplossingen voor echte problemen.
— Dylan Hyman; leerkracht P. J. Troelstraschool
Eveneens een prachtige leerschool. Als ik om me heen kijk zie ik een betrokkenheid van bijna honderd procent. Dat haal ik nooit met lezen, spellen, rekenen.
— Inge Braam; leerkracht OBS Kosmos
Bijzonder hoe bij het ontwerpen van de tijdmachine technische vaardigheden aangeleerd werden, maar er vooral ook ruimte was voor het creatieve en interactieve proces. Kinderen beleefden samen hoe leuk het is samen te ontwerpen en uiteindelijk ook echt te creëren. Als parel de trots die te zien was in de ogen bij het daadwerkelijk tot stand komen van hun eigen ontworpen tijdmachine. ‘Het lampje brandt en ik heb het zelf gedaan!’
— Lieke Bovée-Verheijen; Coach en Unitleider Unit 2 Laterna Magica
De lesmethode van Designathon Works zorgt er niet alleen voor dat leerlingen in aanraking komen met innovatieve technologieën, maar ook leren ze deze creatief toe te passen voor een betere, duurzame wereld. Wat mij betreft de ideale combinatie. Er komen steeds meer innovatieve bedrijven. Werknemers hebben kennis en vaardigheden nodig die hierbij passen. Het is belangrijk om leerlingen al op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor wetenschap en technologie. Het gaat dan niet alleen om ‘harde’ techniek als monteren of lassen, maar ook om programmeren, het stimuleren van logisch denken en probleemoplossend vermogen.
— Simone Kukenheim; Wethouder Onderwijs
De Designathon methode daagt kinderen op een speelse manier uit om met oplossingen voor hedendaagse vraagstukken, zoals in ons geval grondstoffenschaarste, te komen. Het is fantastisch om te zien hoe serieus de kinderen aan de slag gaan met het ontwerpen en bouwen van uitvindingen om problemen te verhelpen die ze echt aan het hart gaan. Voor de kinderen is het geweldig om mee te mogen denken over echte grote mensenproblemen en om te leren met techniek om te gaan - zij hebben onder leiding van Emer en de crew een superleuke middag gehad. Voor ons boden de uitvindingen van de kinderen nieuwe invalshoeken om Nederland de wereldwijde hotspot van de circulaire economie te maken tijdens de Nederlandse voorzitterschapsperiode van de EU.
— Arjanna van der Plas; Circle Economy