Het onderliggende pedagogisch model van de Designathon methode is geïnspireerd op de aanpak van Reggio Emilia, John Dewey's Child and Curriculum en Seymour Papert’s Learning theory constructionism.
Onze ontwerpend leren cyclus combineert design thinking voor kinderen met de maker movement aanpak voor het gestructureerd maken in ervaringsgerichte projecten. De projecten behandelen echte problemen in de wereld. Het design thinking is speciaal aangepast voor kinderen en uitgebreid met momenten van reflectie voor de educatieve context. Het proces werd voor het eerst ontwikkeld en getest tijdens de Global Children's Designathon in 2014.

  Tijdens  Global Children's Designathon 2014 in Dublin

Door middel van de Designathon methode leren leerlingen:

Hun creativiteit te ontwikkelen:

 • Toepassen van 'design thinking' op een sociale uitdaging
 • Creatief en kritisch denken over de voorgestelde oplossingen
 • Ontwikkelen gevoel van nieuwsgierigheid en verbeelding. 

Maken met nieuwe en oude technologieën:

 • Schetsen en bouwen van prototypes
 • Programmeer met Scratch
 • Ontwikkelen van robots en interactieve machines.

 

Kennis van natuurkundig principes:

 • Zwaartekracht, elektriciteit, licht, beweging.

Levensvaardigheden:

 • Ontwikkelen van empathie en begrip voor andere perspectieven
 • Samenwerken en communiceren van hun ideeën
 • Filosofisch denken over de samenleving.
   

EN LERAREN?

Door middel van Designathon methode verwerven leraren:

 • Kennis en vaardigheden over techniek en technologie (inclusief programmeren)
 • Zelfvertrouwen om die kennis toe te passen in de klas
 • Enthousiasme om ontwerpend leren toe te passen op de uiteenlopende thema's in de klas.

 

WAT MAAKT ONS ANDERS?

Er zijn veel goede opkomende methoden waarbij kinderen enthousiast leren programmeren en maken. Onze methode doet dit ook en gaat twee stappen verder:

 • Designathon methode combineert leren en maken met echte problemen in de wereld. Deze ervaring geeft vertrouwen én stimuleert kinderen om de wereld beter te maken
 • Designathon methode ondersteunt leerkrachten door middel van o.a. thema’s, werkbladen, digitale presentaties en maak-handleidingen om hun eigen onderwijs te verrijken.