De Designathon methode laat leerkrachten en basisschoolkinderen speels en uitdagend kennis maken met wetenschap en techniek (W&T) in het onderwijs. De methode stimuleert kinderen om op creatieve-, kritische- en ondernemende wijze oplossingen te bedenken voor hedendaagse en toekomstige problemen. Het onderliggende pedagogisch model van de Designathon methode is geïnspireerd op de aanpak van Reggio Emilia, John Dewey's 'Child and Curriculum' en Seymour Papert’s theorie 'Constructionism'. De methode combineert design thinking, maakonderwijs en het werken met projecten, waarin leerlingen het geleerde direct toepassen. De projecten behandelen echte problemen en zijn uitgebreid met momenten van reflectie voor de educatieve context.

  Tijdens  Global Children's Designathon 2014 in Dublin

Door middel van de Designathon methode ontwikkelen leerlingen vaardigheden en instellingen die nu en in de toekomst nodig zijn:

Creativiteit:

 • Toepassen van design thinking op een sociale uitdaging rondom de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
 • Creatief en kritisch denken over de voorgestelde oplossingen
 • Ontwikkelen van het gevoel van nieuwsgierigheid en verbeelding.

Maken met nieuwe en oude technologieën:

 • Schetsen en bouwen van prototypes
 • Programmeren met Scratch en micro:bits.

 

Kennis van natuurkundig principes:

 • Zwaartekracht, elektriciteit, licht, beweging.

Levensvaardigheden:

 • Ontwikkelen van empathie en begrip voor andere perspectieven
 • Samenwerken en communiceren van hun ideeën
 • Filosofisch denken over de samenleving.
   

En leraren?

Door middel van Designathon methode verwerven leraren:

 • Kennis en vaardigheden over techniek en technologie (inclusief programmeren)
 • Zelfvertrouwen om die kennis toe te passen in de klas
 • Enthousiasme om ontwerpend leren toe te passen op de uiteenlopende thema's in de klas.