In de designathon over afval gaan kinderen ideeën bedenken en prototypen maken voor problemen rondom afval in de wereld. Op deze pagina kan je kijkje nemen in het process.

 Een huishoudelijk apparaat dat kan de plastic, koffie en puin up-cyclen

Een huishoudelijk apparaat dat kan de plastic, koffie en puin up-cyclen

THEMA:

Zoek een oplossing voor een kwestie rondom afval in de wereld.

WAT LEREN WE?

Over afval, plastic, recyclen en over ontwerpen.

GEDEKTE KERNDOELEN:

Kerndoelen Mens en Samenleving: 37 & 39
Kerndoelen Natuur en Techniek: 44 & 45
Kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie: 55
Kerndoelen Rekenen en Wiskunde: 28
Kerndoelen Nederlands: 2

HOE WERKT HET?

Stapsgewijs, volgens onze ontwerpend leren cyclus: #1 Inspereer, #2&3 Onderzoek en Bedenk, #4 Schets, #5 Maak, #6 Presenteer, #7 Reflecteer

DUUR?

3 of 6 uur. Kan gedaan worden in een keer of verspreid over een aantal sessies.

Klik op de afbeeldingen om door een inkijkexemplaar te te kunnen bladeren:

LEERKRACHT HANDLEIDING:

In de Leerkracht handleiding wordt de opbouw en structuur van een designathon toegelicht. Ook krijg je alle praktische informatie die je nodig hebt om zelf designathons te kunnen houden in jouw klas.
Gebruik leeswijzer om snel door de handleiding te bladeren.


THEMA SLIDE-SHOW:

De thema slide-show inspireert, informeert en uitnodigt de leerlingen tot discussie.

De doelen van het inspireren zijn dat leerlingen:

 • Geïnspireerd en geïnformeerd worden over de variëteit en diversiteit van problemen en oplossingen;
 • Het thema in worden getrokken, en ze aan het denken en bevragen worden gezet;
 • Een filosofische discussie kunnen starten en voeren.

IDEE-WERKBLAD:

Het selecteren van een probleem en daar een oplossing voor bedenken met behulp van het idee-werkblad.

De doelen van het bedenken van ideeën zijn dat leerlingen:

 • Hun creatief denken oefenen;
 • Komen tot een idee dat of uitvinding die bijdraagt aan de oplossing voor het probleem;
 • Leren dat creativiteit een proces is dat je kunt oefenen.

SCHETS-WERKBLAD:

Het visualiseren van ideeën voor een uitvinding op het schets-werkblad.

De doelen van het schetsen van ideeën zijn dat leerlingen:

 • Hun ideeën leren communiceren;
 • Een geannoteerde schets (bouwtekening) en modellen leren maken.

MAAK-TIPS:

Het uitwerken van een idee in een prototype met behulp van de maak-tips bladen.

De doelen van het maak-proces zijn dat leerlingen:

 • Leren hoe ze hun ideeën kunnen vormgeven;
 • Diverse (elektronische) technieken, materialen en gereedschappen verkennen en gebruiken;
 • Diverse constructies leren maken.